آشنایی با روند طراحی معماری

کنفرانس

توجه توجه :

دوستانی که تمایل به کنفرانس درباره موضوعات

 1- بررسی هندسه پلان های مسکونی خارجی   ۲-بررسی هندسه پلان های مسکونی داخلی در جلسه آینده ( دوشنبه ۱۶/2/1۳۸۷)  هستند می توانند در قالب گروه های 1 یا چند نفره اسامی خود را برای من ایمیل ، اس ام اس  و یا اینکه روز یکشنبه از 2 تا 7 در دانشگاه به من اعلام کنند.

منابعی که می توانند پلان های آن را بررسی کنند : مجله معمار دررابطه با پلان های داخلی و      خارجی و یا از پلان مسکونی معماران صاحب نام دنیا مانند رایت، گری و ...می توانند استفاده کنند.

از مجله معمار شماره 40 پلانهای مسکونی برتر داخلی را دارا می باشد.

در ضمن از کتابخانه دانشگاه نیزمی توانید برای پیدا کردن پلانهای مسکونی خارجی برتر استفاده کنید.

لازم به ذکر است از چلسه دوشنبه ۹/2/۱۳۸۷و چهارشنبه 1۱/2/1۳۸۷ در انتهای کلاس این دو موضوع کنفرانس را اعلام کردم که در حال حاضر فقط یک گروه 3 نفره آمادگی خود را برای بررسی هندسه پلان های مسکونی داخلی اعلام کردند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۲/۱۲ساعت   توسط کتایون صالحی  |